Llistes de reproducció

Delta Blues

Context:

aaaaa

Característiques:

bbbbbb

Instruments:

ccccc

Artistes més representatius:

ddddddd

Cóm es balla:

(inserir vídeo)

Urban Blues

Context:

aaaaa

Característiques:

bbbbbb

Instruments:

ccccc

Artistes més representatius:

ddddddd

Cóm es balla:

(inserir vídeo)

Jazz Blues

Context:

aaaaa

Característiques:

bbbbbb

Instruments:

ccccc

Artistes més representatius:

ddddddd

Cóm es balla:

(inserir vídeo)

Chicago Blues

Context:

aaaaa

Característiques:

bbbbbb

Instruments:

ccccc

Artistes més representatius:

ddddddd

Cóm es balla:

(inserir vídeo)

Latin Blues

Context:

aaaaa

Característiques:

bbbbbb

Instruments:

ccccc

Artistes més representatius:

ddddddd

Cóm es balla:

(inserir vídeo)

Piedmont Blues

Context:

aaaaa

Característiques:

bbbbbb

Instruments:

ccccc

Artistes més representatius:

ddddddd

Cóm es balla:

(inserir vídeo)

Funky Blues

Context:

aaaaa

Característiques:

bbbbbb

Instruments:

ccccc

Artistes més representatius:

ddddddd

Cóm es balla:

(inserir vídeo)